top of page

Få to inspirerende samtaler om netop det, der optager dig (to møder à cirka 1 times varighed). Vi taler om dine muligheder og dit potentiale – det, du er optaget af. Men også om din tvivl og det, der eventuelt står i vejen for, at du kan shine. Det er positive samtaler, og jeg sørger for, at du hele tiden er der, hvor din energi er. For det er her, at det er vigtigt for dig. 

 

Jeg optager vores samtaler. Dels fordi vi er mere koncentrerede på den måde. Men især fordi jeg efter første samtale kan sætte AI, altså kunstig intelligens, til at stille skarpt på nogle spændende pointer i vores samtale. Pointer, der er helt unikke for netop dig! Det giver virkelig energi til at tale videre. Og det gør vi så i anden samtale. Her følger vi op på vores første samtale. Vi taler videre om det, vi kom fra og det, vi har tænkt over i mellemtiden. Og så tager vi en god snak om de pointer, AI kan komme med. 

 

Det er en del af Zoning-konceptet, at samtalerne ikke skal ende ud i, at der skal træffes valg og beslutninger. Pointen med samtalerne er, at du som gæst skal være inspireret, være "in the zone", være langt mere afklaret på det, vi har talt om – og have en indre følelse af at klarhed og energi. For så har du som gæst alle de bedste forudsætninger for at gå ud i verden og handle på det. 

 

Hvis du er blevet inspireret til at tale videre, aftaler vi nye samtaler. Og hvis du på et tidspunkt ved, at du gerne vil bruge dine nye indsigter til konkret handling og tiltag, tilpasser vi samtalerne til netop det.

 

Samtalerne kan foregå her i Ebeltoft eller online. Hvis det er muligt, kan det også være et sted, hvor det passer godt for dig. Det er rigtig godt at have samtaler, hvor vi kan se hinanden. Så mødes vi online, vil jeg anbefale, at vi kan se hinanden. 

 

Når du har købt Mini-forløbet, aftaler vi tid og sted. 

 

Skriv eller ring gerne, hvis du har spørgsmål eller er i tvivl om noget. Og ellers vil jeg glæde mig til at inspirere dig i det, du er optaget af!

Zoning-forløb 2x1 timer

kr 1.950,00Pris
Moms Inkluderet
    bottom of page