• TeamTrivsel

  Bemærk: Prisen er incl. moms! Prisen excl. moms er kr. 3.850,-

   

  Der er gode grunde til, at vi vælger at inddele medarbejderne i afdelinger – eller teams: Det virker.
  Men ikke altid. For nogle gange trives teamet ikke. Måske fordi det er uklart, hvad målene er. Måske fordi  samarbejdet ikke fungerer. Måske fordi informationen er for sparsom. Måske fordi nogle medarbejdere ikke trives i deres arbejdsfunktion og med deres del af opgaverne. Så har vi en situation, hvor teamet ikke fungerer. Og hvor nogle medarbejdere er i fare for at udvikle stress. Det er her, TeamTrivsel kan hjælpe teamet tilbage på sporet. Tilbage til at være et team. Ikke bare i ord, men også i handling. TeamTrivsel kan også anvendes til at bevidstgøre teams om, at deres samarbejde er igennem en sund udvikling. Og som opfølgning på en trivselsundersøgelse.

   

  Sæt ord på samarbejdet

  TeamTrivsel er et low-tech værktøj, der faciliterer den gode samtale om, hvad der skaber et godt team – og hvad der ikke gør. Og hvor teamet selv sætter handling bag ordene. Så medarbejderne bliver enige om og skarpe på, hvad der definerer et godt team – i praksis. Det foregår alt sammen gennem samtale. Faciliteret af et fælles board og tilhørende inspira­tionskort. 

   

  Facilitering, der ikke kræver facilitering udefra

  TeamTrivsel er så intuitivt, at forløbet med at udvikle det gode team ikke kræver en ekstern facilitator. Selvfølgelig kan det også tilvælges, hvis det er nyttigt, at en udefra faciliteter forløbet. 

   

  Omvendt brainstorming – fordi det virker!

  Umiddelbart er det oplagt at indkalde til en brainstorm, hvis man vil have nye idéer eller forslag. Men almindelige brainstorms har det med ikke at virke. For når vi tømmer vores hjerne, får vi det ud, der optager os mest. Og det er problemerne. Ikke løsningerne. Derfor benytter TeamTrivsel omvendt brainstorming. Deltagerne bliver bedt om at tømme hjernen for de problemer, der optager dem. For det er netop her, nøglen til de gode løsninger er. 

   

  Et lavpraktisk værktøj, alle forstår

  Her er der ingen Apps eller skærme. Deltagerne arbejder udelukkende med et stort board på bordet i nogle timer. Og forbereder sig hjemmefra med inspirationskort. Undervejs i forløbet bruges jetoner til at afgøre, hvilke forslag, der er mest værdifulde. Det er en underholdende og nem måde at synlig­gøre, hvad der betyder noget for teamet.

   

  TeamTrivsel i punktform

  • Et low-tech værktøj til at facilitere genskabelsen af et godt team eller afdeling, der har problemer med samarbejdet. Eller som opfølgning på en trivselsundersøgelse.
  • Værktøjet er meget intuitivt, fordi alle kan se, røre, pege og deltage i forløbet på lige fod.
  • Deltagerne forbereder sig hjemmefra ved at udvælge kort, der beskriver den enkelte deltagers syn på, hvad der er vigtigt for teamet.
  • TeamTrivsel er yderst demokratisk. Alle bliver set og hørt lige meget. 
  • Når forløbet er afsluttet, har alle bidraget til at udfylde boardet. Både med hvad der definerer det gode team, men også med hvad der skal til, for at teamet kommer til at fungere godt igen. Både overordnet, men ikke mindst i daglig­dagen.
  • Til sidst tager mødelederen et billede af de samlede resultater og konklusioner. Billedet kan mailes til deltagerne og til Aktivér dit potentiale. Så modtager I en plakat med det fulde overblik over, hvad teamet er kommet frem til. Ved virkelig at synliggøre resultaterne og konklu­sionerne har alle den samme reference. Og alle bliver mindet om, hvad der er aftalt. Forestil dig en e-mail med ord som det typiske alternativ. Så ved du, hvad forskellen er.
  • Fakta

   • Et team-/afdelingsopbyggende værktøj.
   • Alle deltagere er ligeværdige. Ingen har mere at skulle hafe sagt end andre.
   • De første fem deltagere er inkluderet. Kortpakke til yderligere deltagere kan tilkøbes.
   • Alle deltagere forbereder sig hjemmefra på to fpørgsmål med tilhørende inspirationskort.
   • Sæt et par timer eller tre af til fællesmødet.
   • Anvend værktøjet ved trivselsproblemer – eller som opfølgning på en trivselsmåling.
   • Værktøjet kan også anvendes på et team, der udvikler sig positivt. Så kan teamet opleve, at deres indsats bærer frugt.
   • Anvender I værktøjet som en opfølgning på en trivselsmåling, har I det værktøj de fleste arbejdspladser savner: At kunne gøre noget ved resultaterne af trivselsmålingen!
   • Værktøjet kræver ikke facilitering udefra. Facilitatoren kan typisk være team-/afdelingslederen. Vedkommendes rolle er mest at følge vejledningen.
   • I nogle tilfælde kan det være nyttigt med en ekstern facilitator. 
  kr 4.812,50Pris
  FØLG MED I NYE VÆRKTØJER OG IDEÉR

  ©2020 Aktiver dit potentiale. Alle priser er incl. 25 % moms, med mindre andet er angivet.